En el Pinar de Chamartín desde 1985
 

Usługi

Implantologia

 

Stanowi ona naszą domenę. Jest najbardziej wymagającą dziedziną stomatologii, gdyż wymaga rozległej wiedzy popartej długoletnim doświadczeniem.

Nieograniczone możliwości oraz szybki rozwój nauki pozwalają nam przywracać piękny i naturalny uśmiech naszych Pacjentów. Implant jest obecnie najlepszą alternatywą dla utraconego własnego zęba. Integrując się z naszym organizmem spełnia identyczną funkcję, jak korzeń naturalnego zęba.

W przypadku implantów nie ma miejsca na jakikolwiek kompromis. Przy zabiegach stosujemy tylko te rozwiązania, które są poparte długoletnimi badaniami i posiadają bogatą dokumentację naukową. Implanty BTI to materiały, które w najwyższym stopniu spełniają nasze oczekiwania. Implanty w tym systemie jako jedyne mają dożywotnią gwarancję, idealnie się dopasowują, są trwałe i stabilne oraz przyspieszają proces gojenia. Łącząc to z Gwarancją Opieki Gabinetu Cotignola możesz być absolutnie pewnym efektów.

Wdzięczność Pacjentów, którym przywróciliśmy uśmiech jest dla nas szczególnym powodem do dumy oraz zadowolenia z dobrze wykonanej pracy.

Protetyka
 

Ten fragment leczenia jest dla nas szczególnie ważny.Zdajemy sobie sprawę z Twoich oczekiwań,dlatego efekt końcowy w postaci naturalnego i pięknego uśmiechu jest zagwarantowany zastosowaniem odpowiedniej technologii i jakości pracy.Oferujemy naszym pacjentom zarówno najbardziej wyrafinowane rozwiązania,takie jak Licówki Lumineers®,Protezy ruchome Velplast,korony i mosty pełnoceramiczne i cyrkoniowe ,jak i sprawdzone tradycyjne metody oparte na ceramice i podbudowach tytanowych.

Zawsze jednak z wszystkich wariantów dobieramy najbardziej odpowiedni dla konkretnego przypadku tak,aby dane rozwiązanie mogło cieszyć naszego Pacjęta przez długie lata.

 

Ortododoncja

Można śmiało stwierdzić,że jest to najbardziej wyrafinowana dziedzina stomatologii.

Błędem jest myślenie, że dotyczy ona jedynie „prostowania zębów”. Prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone leczenie ortodontyczne często ma wpływ na nasze dobre samopoczucie i ogólny stan zdrowia. Naprawdę warto zapytać o szczegóły naszego lekarza…

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego podchodzimy do Pacjenta w całkowicie indywidualny sposób. Tu nie ma dwóch jednakowych przypadków.

Ortodontycznie korygujemy niedociągnięcia natury.
Najlepsze efekty leczenia ortodontycznego uzyskuje się stymulując i kierując jej działaniami, które są wspierane przez naszą wiedzę i umiejętności. Tym samym pomagamy organizmowi Pacjenta samemu doprowadzić do oczekiwanych efektów leczenia, bez forsowania jego organizmu.

W ortodoncji najważniejszy jest Pacjent oraz efekt końcowy. Stosowane w naszej Klinice aparaty, materiały pomocnicze oraz narzędzia mają zapewnić Ci komfort i dobre samopoczucie.

Stomatologia Estetyczna i Wybielanie

Praca na tym poziomie wymaga od lekarza ogromnej wiedzy ,którą nasz zespół posiada.Dobór materiałów do rodzaju leczenia stanowi klucz do jego sukcesu.Licówki ,korony pełnoceramiczne oraz wszelkie inne stosowane przez nas rozwiązania technologiczne łączą piękno i wytrzymałość w optymalnej proporcji.

dobrane przez nas specjalistyczne preparaty do wybielania zębów pomagają przywrócić naturalną bel zębów.

Show More

Calle Caleruega 11, 3ºD

28033 Madrid
info@cotignolaclinicadental.com

Tel: 917663244

                            639 726 251

 

Contáctanos
Contact us
Nous contacter
Kontakt

AVISO LEGAL

 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679, en relación con el tratamiento de sus datos personales, le informamos lo siguiente:

 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

 • Titular: Kasmi Dental, S.L. 

 • CIF: B86655099

 • Domicilio social: Caleruega 11, 3D 28033 Madrid

 • Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 3731, fecha 22/02/2013,folio 115, sección 8, hoja M-553023, inscripción 1.

 • Correo electrónico: info@cotignolaclinicadental.com

 • Delegado de Protección de Datos (DPO): El Usuario puede contactar con el DPO a través de la siguiente dirección

2. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

 • Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el Usuario queda informado sobre la forma en que Kasmi Dental, S.L., recaba, trata y protege los datos de carácter personal que le son facilitados a través del sitio www.cotignolaclinicadental.com (en adelante, el "sitio web"), así como los propios de su conexión y navegación (en adelante, la "navegación") y aquellos otros datos que pueda facilitar en un futuro a Kasmi Dental, S.L.

 • El Usuario debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si desea facilitar sus datos personales, o los de terceros a Kasmi Dental, S.L.

3. OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS.

Los datos solicitados en los formularios accesibles desde el Sitio Web de Kasmi Dental, S.L.son, con carácter general, obligatorios (salvo que en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades establecidas. Por lo tanto, si no se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente no podrán atenderse las mismas.

4. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATARÁ Kasmi Dental, S.L.LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

En función de las solicitudes del Usuario, los datos personales recabados serán tratados por Kasmi Dental, S.L.conforme a las siguientes finalidades:

 • Gestionar sus solicitudes de contacto con Kasmi Dental, S.L. a través de los canales dispuestos para ello.

 • Gestionar el envío de comunicaciones comerciales personalizadas de Kasmi Dental, S.L., por medios electrónicos y/o convencionales, en los casos en los que el Usuario así lo consienta expresamente.

 • Gestionar el envío de comunicaciones comerciales personalizadas de Kasmi Dental, S.L., por medios electrónicos y/o convencionales, salvo que el Usuario indique lo contrario.

 • Gestionar la realización de encuestas y/o evaluaciones relativas a la calidad de los servicios prestados por Kasmi Dental, S.L. a la percepción de su imagen como compañía.

Los datos del Usuario serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de cada finalidad o hasta que el Usuario solicite su baja a Kasmi Dental, S.L., se oponga o revoque su consentimiento.

5. ¿QUÉ DATOS DEL USUARIO TRATARÁ Kasmi Dental, S.L.?

Kasmi Dental, S.L., podrá tratar las siguientes categorías de datos, en función de la solicitud realizada por el Usuario:

 • Datos identificativos: nombre, apellidos

 • Datos de contacto: Dirección postal, teléfono, dirección de correo electrónico.

 • Códigos o claves de identificación del Usuario.

En caso de registro y/o acceso mediante una cuenta de terceros, Kasmi Dental, S.L., podrá recopilar y acceder a cierta información del perfil del Usuario de la red social correspondiente, únicamente para fines administrativos internos y/o para las finalidades indicadas anteriormente.

En caso de que el Usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a trasladar al interesado, titular de dichos datos, la información contenida en la presente Política de Privacidad, eximiendo a Kasmi Dental, S.L. de cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante, Kasmi Dental, S.L. podrá llevar a cabo las verificaciones necesarias para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos.

6. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?

Los tratamientos de datos necesarios para el cumplimiento de las referidas finalidades que precisen del consentimiento del Usuario para su realización, no se llevarán a cabo sin contar con éste.

Asimismo, en caso de que el Usuario retirase su consentimiento a cualquiera de los tratamientos, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.

Para revocar dicho consentimiento, el Usuario podrá contactar con Kasmi Dental, S.L. a través de los canales siguientes: info@cotignolaclinicadental.com.

Asimismo, en los casos en los que sea necesario tratar los datos del Usuario para el cumplimiento de una obligación legal o para la ejecución de la relación contractual existente entre Kasmi Dental, S.L. y el Usuario, el tratamiento se encontraría legitimado por ser necesario para el cumplimiento de dichas finalidades. Por su parte, el tratamiento llevado a cabo para la realización de encuestas y/o evaluaciones relativas a la calidad de los servicios prestados por Kasmi Dental, S.L. y/o a la percepción de su imagen como compañía se realizará en base al interés legítimo del responsable.

 

7. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL USUARIO?

Los datos del Usuario podrán ser comunicados a:

 • Empresas participadas o del grupo empresarial de Kasmi Dental, S.L., únicamente para fines administrativos internos y/o para las finalidades anteriormente indicadas.

 • Proveedores de Kasmi Dental, S.L. necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y/o de las finalidades anteriormente indicadas.

 • Partners y empresas colaboradoras de Kasmi Dental, S.L. para el cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas y/o, en caso de que así lo autorice, para el envío de comunicaciones comerciales.

 • Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.

Los destinatarios indicados en el presente apartado pueden encontrarse ubicados dentro o fuera del Espacio Económico Europeo, encontrándose en este último caso debidamente legitimadas las transferencias internacionales de datos.

 

8. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El Usuario:

 • Garantiza que es mayor de edad o emancipado legalmente en su caso, plenamente capaz, y que los datos que facilita a Kasmi Dental, S.L. son verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su situación real.

 • Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso de hacerlo, de los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que ha obtenido su autorización para facilitar sus datos a Kasmi Dental, S.L. para los fines señalados.

 • Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través del Sitio Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a Kasmi Dental, S.L. o a terceros.

 

9. COMUNICACIONES COMERCIALES Y PROMOCIONALES

Una de las finalidades para las que Kasmi Dental, S.L. trata los datos del Usuario será para el envío de comunicaciones comerciales, por medios electrónicos y/o convencionales, con información relativa a productos, servicios, promociones, ofertas, eventos o noticias relevantes para los Usuarios. Siempre que se realice alguna comunicación de este tipo, ésta será dirigida única y exclusivamente a aquellos Usuarios que hubieran autorizado su recepción y/o que no hubieran manifestado previamente su negativa a la recepción de las mismas.

Para llevar a cabo la labor anterior, Kasmi Dental, S.L. podrá analizar los datos obtenidos, a fin de elaborar perfiles de Usuario que permitan definir con mayor detalle los productos que puedan resultar de su interés.

En caso de que el Usuario desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o promocionales por parte de Kasmi Dental, S.L. puede solicitar la baja del servicio enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico: info@cotignolaclinicadental.com, así como indicando su negativa a la recepción de las mismas mediante la opción de baja proporcionada en cada una de las comunicaciones comerciales remitidas.

 

10. EJERCICIO DE DERECHOS

El Usuario puede enviar un escrito a Kasmi Dental, S.L., domicilio social: Caleruega 11, 3D, 28033 Madrid, o bien por medio de un correo electrónico a la dirección info@cotignolaclinicadental.com, en ambos casos, con la Referencia "Protección de Datos", en cualquier momento y de manera gratuita, para:

 • Revocar los consentimientos otorgados.

 • Obtener confirmación acerca de si en Kasmi Dental, S.L.se están tratando datos personales que conciernen al Usuario o no.

 • Acceder a sus datos personales.

 • Rectificar los datos inexactos o incompletos.

 • Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

 • Obtener de Kasmi Dental, S.L., la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.

 • Obtener intervención humana, a expresar tu punto de vista y a impugnar las decisiones automatizadas a adoptadas por parte de Kasmi Dental, S.L.

 • Solicitar la portabilidad de tus datos.

Asimismo, se informa al usuario de que en cualquier momento podrá Interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos personales ante la Autoridad de control competente.

 

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Kasmi Dental, S.L., tratará los datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.

 

Fecha última actualización: 25 de mayo de 2018

Dónde encontrarnos
Where to find us
Plan d'accès
Gdzie nas znaleźć